Homes for sale - 1122 SCHOOL Avenue - City of Oshkosh, Oshkosh, WI ...